Roma ve Romen Rakamları İsimlerini Nereden Almıştır

 

Alışveriş Rakamlar Üzerinde Yapılan Devrimdir

Dünya üzerinde farklı binlerce dil bulunmaktadır. Her dilin farklı bir tarihi geçmişi ve süregelen zamana göre uygulanan değişimleri bulunmaktadır. Bu değişimler ve oluşumlar üzerinde tarihi olaylar etkili olmaktadır. Savaşlar, sürgünler, yok edilen veya azınlık durumuna düşürülen milletler; kozmopolit yapıdaki ülkeler ve sonrasında kendine bir ülke veya yaşam alanı bulan topluluklar; savaşlar, göçler ve bunların neticesinde gerçekleşen etkileşimler etkili olmaktadır.

Doğa olayları ve daha henüz keşfedilmemiş bilgilerden yoksun yaşam şekilleri ile gelişen insanlık faaliyetleri zamanla bu diller ve ticaretin gelişmesi ile önem kazanan rakamlar yavaş yavaş bir düzenlemeye katılmış bulunmaktadır. Rakamlar ve diller kullanım yoğunluğu ve buluşlara göre milletlerin isimlerini almaktadır. Bu oluşumlar arasında yer alan ve yıllardır kullanılan rakamlardan birisi Roma rakamları olmaktadır.

 

Roma Rakamlarının Tarihçesi

 

     Roma rakamları, ilk başta Mısırlılar tarafından kullanılmakta olup çeşitli çizgilerden oluşmakta olduğu görülmektedir. Farklı sembol ve harfleri rakam olarak kullanan Mısırlılardan sonra rakam olarak kullan millet Romalılar olmaktadır. İlk olarak Romalıların kullanması bu rakamlara roma rakamları adının verilmesine neden olduğu bilinmektedir. Roma rakamları ticaretin gelişmesi ile tüccarlar tarafından da kullanılmaya başlanınca, popülerliği artmış ve çok fazla kullanılır olmuştur. Ayrıca ticari anlamda hesaplama yönüyle kolaylık sağlaması roma rakamlarının kullanımını daha da fazla arttırmıştır.

Roma rakamları eski kullanımını kaybetmiş olsa da günümüzde hala kullanıldığı alanlar vardır. Bu alanlar; Kitapların numaralandırılması ve sayfalandırılmasında, farklı maddelerin sınıflandırılmasında, tarihlerde ay kısmının yer aldığı yerde, dergilerin cilt sayfalarında, yüzyılların belirtilmesinde ve hükümdar, padişah ve hükümdar adlarının önünde olarak sınıflandırabilir. Romen rakamları sembolik olarak estetik bir görüntüye sahiptir ve bu nedenle günümüzde dahi, hala kullanılmaya devam edilmektedir.

Romen rakamlarının, evrensel bir rakam olma özelliği olmasa da okullarda öğrencilere aktarılmakta ve eğitimde yer almaktadır. Firma ve markalar reklam çalışmalarında roma rakamlarından faydalanmaktadır. Roma rakamları anlaşılması kolay ve pratik hesaplama özelliklerini barındırmaktadır.

 

 

Roma rakamları kullanılırken birtakım kurallara uyulmasını gerektirmektedir.

  • Bir harfin sağına kendisinden daha küçük değere sahip bir harf getirilirse toplanarak okunmaktadır.
  • Bir harfin sol tarafına kendisinden daha küçük değere sahip bir harf gelirse çıkarılmaktadır.
  • Hem sağa hem de sola daha küçük değere sahip harfler yazılarak farklı rakamlar okunabilmektedir.
  • Bir harf yan yana en fazla 3 kez yazılabilmektedir.
  • Roma rakamı ile en büyük ve en uzun sayı 3888 olarak belirtilmektedir.
  • Nadir zamanlarda olsa da; daha büyük sayılar ihtiyaç duyulduğu anlarda, harflerin değerlerini 1000 kat arttırmak için üzerlerine çizgi çizerek kullanılmaktadır.

Roma rakamlarından örnek verilmesi gerekirse;

 

I=1 VII=7 XIII=13 XIX=19

II=2 VIII=8 XIV=14 XX=20

III=3 IX=9 XV=15

IV=4 X=10 XVI=16

V=5 XI=11 XVII=17

VI=6 XII=12 XVIII=18

 

Romen rakamları yukarıdaki gibi yazılmakta ve devam etmektedir.

 

 

Gönderilme: Romen Rakamları

Yazar Hakkında:

Yorum yaz